Bg En
  • Сподели тази статия:

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"

На 10.02.2021 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.077-1501-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Срокът за изпълнение на проекта е 3 месеца.
Общата стойност на проекта е 150 000 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ, от които 127 500 лв. европейско финансиране и 22 500 лв. национално съфинансиране.